parallax background

Jong, leergierig en ondernemend

Leren en werken met echte klanten! Studenten van MBO Amersfoort, School voor Economie en Ondernemen, staan voor u klaar. Koppel’t vormt de brug tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Zo doen de studenten ervaring op met opdrachten uit de praktijk. Zij vinden dit uitdagend en voor ons en u is het een succesformule.

De studenten worden begeleid door vakprofessionals. die hun kennis en ervaring uit het bedrijfsleven delen met de studenten. Deze professionals geven feedback naar de studenten, gericht op professionalisering, deskundigheidsbevordering, kwaliteitsbewaking en ontwikkeling.


Neem contact met ons op

Stadsring 65c, 3811 HN Amersfoort
E: info@koppelt.nu