Uw situatie en onze werkwijze

Uw situatie?

marketing abonnement overweging1

Uw overweging

Een (extra) marketing of sales medewerker aannemen omdat er al geruime tijd werk blijft liggen of het werk niet correct wordt uitgevoerd. Er vindt geen continuering plaats waar dat wel zou moeten. Medewerkers zijn er niet voor opgeleid maar voeren marketing en sales werkzaamheden uit naast hun eigen werkzaamheden.
marketing abonnement kosten2

De rekensom

Uw berekent wat één startende marketing of sales medewerker u gaat kosten. U houdt rekening met directe-, en indirecte loonkosten alsmede sociale premies. Uitgaande van een brutosalaris van €2.200 per maand komt dit voor u neer op ongeveer €3.200 per maand. De kosten van het uitzetten van de vacature en het inrichten van een nieuwe werkplek zijn hierbij niet meegenomen.
marketing abonnement afweging3

Risico afweging

Uw nieuwe medewerker kan ziek worden. U kunt zich hiervoor verzekeren maar dit kost u extra. Bovendien belandt u weer bij stap 1. De mogelijkheid bestaat dat uw medewerker zijn proefperiode niet doorstaat. Opnieuw een vacature uitzetten kost tijd en geld. U moet weer rekening houden met een inwerkperiode.
marketing abonnement besparing4

U sluit een abonnement bij ons af!

U beschikt niet over één maar over meerdere marketing en/of sales medewerkers, die taken verdelen en worden aangestuurd en gecontroleerd door een vakprofessional. Deze studenten zetten zich geheel in voor uw bedrijf!
U loopt minder risico en bespaart duizenden euro's op jaarbasis. En wie weet.....zit uw toekomstige werknemer er tussen!

Onze werkwijze

Fase 1. Aanvraag en toewijzing
Wij hebben afspraken gemaakt met MBO Amersfoort over een vaste afname van abonnementen van interne en aan het MBO Amersfoort verbonden bedrijven. Wij zijn daarnaast afhankelijk van studenten aantallen. Om deze redenen stellen wij per schoolkalender jaar vast hoeveel externe bedrijven een abonnement bij ons kunnen afnemen. Het zelfde geldt voor een separate opdracht. Bij het vaststellen van het aantal plaatsen houden wij rekening met het feit dat wij onze klanten optimaal willen ondersteunen. Toewijzing geschiedt na intern overleg en gunning van Koppel't.
Fase 2. Inventarisering
We kijken samen met u naar uw huidige situatie. Wat loopt er al en wat moet er nog opgezet worden. Hoe is de toegang met betrekking tot social media (sales)accounts, website beheer en dergelijke geregeld. Wie worden onze contactpersonen zowel intern als bij externe partijen. Kortom: Wat zijn uw wensen en wat hebben wij nodig om deze concreet te maken.
Fase 3. Inrichten werkplek
Koppel't richt uw externe marketing /sales afdeling in. Toegang tot accounts worden geregeld en getest. De studenten gaan zich inleven in uw bedrijf. Een onderdeel hiervan is dat zij een swot-analyse maken.
Fase 4. Planning
Periodieke acties zoals bijvoorbeeld het posten van berichten, uitbrengen van nieuwsbrieven en het updaten van uw website worden ingepland. De taken worden onder de studenten verdeeld. Andere activiteiten als acquisitie, (bel)campagnes, evenementen of brandactivation en dergelijke worden met u in overleg ingepland. De planning wordt naar gelang bijgesteld.
Fase 5. Uitvoering
De studenten gaan voor u aan de slag. Uw marketing en/of sales afdeling is een feit. Tussentijds hebben we contact waar en wanneer nodig.
Fase 6. Rapportage
De studenten voeren analyses uit om te onderzoeken welke tactieken goed presteren en welke niet. Deze verwerken ze samen met de voortgang van de planning in een rapportage. Zij presenteren deze rapportage aan u. Bij deze bijeenkomsten kan in overleg de planning van acties worden bijgesteld en/of worden uitgebreid.

Neem contact met ons op

Stadsring 65c, 3811 HN Amersfoort
E: info@koppelt.nu